Brighton v Sheff Weds: Hosts’ odd-goal obsession to cost them