Get Money Back if Joshua v Klitschko goes the distance